Registar privrednih društava za obavljanje djelatnosti iz oblasti geologije na prostoru Federacije BiH

Datum: 27. sep 2017. | Kategorija: Registri | Sektor rudarstva
Registar privrednih društava kojima je izdato Rješenje o ispunjavanju uslova u smislu upisa u sudski registar, stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti geologije na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom članom 21. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" br. 9/10 i 14/10), ažurirano sa danom 27.09.2017. godine.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH