Program utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2014. godinu FMERI 'Izdaci za finansijsku imovinu, Ostala domaća pozajmljivanja', Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima

Usljed obilnih kiša i padavina koje su prouzrokovale izlijevanja rijeka i potoka iz svojih korita te izazvale plavljenje velikog broja infrastrukturnih objekata, zemljišta i proizvodnih postrojenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 870/2014 („Službene novine Federacije BiH", broj 37/14) i utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu („Službene novine Federacije BiH", broj 45/14), s ciljem izdvajanja sredstava za ublažavanje šteta nastalih na privrednim subjektima usljed poplava.
 
Javni poziv je otvoren do 15.08.2014. godine

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH