Potpisan sporazum o sufinansiranju izrade idejnog projekta toplovoda Kakanj - Sarajevo

Generalni direktor JP "Elektroprivreda BiH" Bajazit Jašarević, izvršni direktor ove javvne kompanije Senad Salkić  i direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić, potpisali su danas Sporazum o sufinansiranju izrade idejnog projekta snabdijevanja toplotnom energijom od TE Kakanj do Sarajeva. 

 Direktor Čibukčić je rekao da je današnja svečanost posebno značajna, jer se radi o projektu koji je generacijski.
 - Studija izvodljivosti pokazala je da postoji opravdanost ovog projekta. Fond je sufinansirao izradu te studije, a danas se obavezao da će sufinansirati i izradu idejnog projekta - kazao je Čibukčić.

Generalni direktor EPBiH Bajazit Jašarević zahvalio je prisutnima za priliku da danas prisustvuje ovoj ceremoniji.
 - Fond je u proteklom periodu ostvario zavidan nivo partnerstva s "Elektroprivredom" i pomogao nam je da ispunimo zadatak Vlade FBiH - poručio je Jašarević.

Dodao je da je ovaj projekt moguće realizirati i prije izgradnje zamjenskog bloka u TE Kakanj.

 Kako je istaknuto, cijena toplinskog megavat sata na pragu toplana u Sarajevu bila bi 55 KM po toplinskom satu za period od devet godina od izgradnje toplovoda, što je period povrata investicije, a potom bi ta cijena bila i snižena, te je potvrđeno da bi to značilo dvostruko smanjenje cijene grijanja u odnosu na sadašnju..

 Izvršni direktor EP Senad Salkić prisutnim novinarima kazao je da je studija izvodljivosti koju su uradili u proteklom periodu pokazala da je ukupna vrijednost ovog projekta oko 230 miliona KM, te da bi krajnjim potrošačima toplotne energije cijena grijanja trebala biti znatno niža nego danas. 

 - Izradom idejnog projekta tačno će biti definirana trasa vrelovoda Kakanj – Sarajevo. Procijenjena vrijednost izrade idejnog projekta je oko milion KM, a nakon što se odabere izvođač, izrada bi trebala trajati između 10 i 12 mjeseci - kazao je Salkić. 

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić koji je prisustvovao potpisivanju ovog dokumenta je napomenuo da Energetska strategija upravo podržava i prati ovakve projekte, te naglasio da je potrebno uključiti nadležne s kantonalnog nivoa zbog prohodnosti i funkcionalnosti projekta. Naglasio je da je on strateško opredjeljenje Vlade FBiH i resornog ministarstva, te da ta podrška nije upitna

 Džindić je najavio da će se uskoro podržati i gradnja termovalorizatora, postrojenja za spaljivanje otpada i proizvodnju toplotne i električne energije, te je izrazio nadu da će ove dvije institucije naći zajednički motiv i za ovaj projekt.
  
 Toplovod će, rečeno je danas, donijeti direktnu korist za oko 50.000 korisnika u Sarajevu i u općinama do Sarajeva.
 
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH